Tjänster

Vi börjar processen genom att etablera ett öppet partnership och lära känna dig kunden och dina krav och önskemål på fordonet som ska importeras. Den här första så väl som löpande kommunikationen under hela inköps-processen är viktig så du får hem rätt fordon.

On the phone chasing cars

Nu för tiden när de flesta mer eller mindre alltid har tillgång till internet via dator, telefon, i-pad etc, är det kanske inte så svårt att hitta ett speciellt fordon till salu. Utöver internet använder vi även ett antal andra resurser, tex. nätverk av personliga kontakter, organisationer, klubbar, handlare och bil träffar. Om det är du eller vi som faktiskt hittar objektet, är det efter det som det kritiska jobbet börjar.

Vi kommunicerar med säljaren och frågar de rätta frågorna. Många i USA är ovilliga att ha direkt kontakt med köpare i andra länder, de tycker det är för krångligt och osäkert. E-mail är väldigt smidigt, men erfarenheten visar att det är väsentligt att ha direkt kontakt via telefon med säljaren. Detta för att få fram så mycket som möjligt om fordonets skick, utrustning och historik, säljarens trovärdighet och alla detaljer i affären.

Vi kommunicerar all information inklusive bilder till dig och diskuterar med dig under hela inköps processen. Bästa möjliga affär förhandlas av oss, men det slutliga beslutet om köpet skall genomföras är alltid ditt som kund.

När beslutet om köp är tagit och du har gjort överföring av köpeskilling, genomför vi en säker transaktion personligen med säljaren, där vi även verifierar att fordonet är vad som tidigare sagts.

Vi  kontrollerar och tar över alla papper inklusive ägarbevis och kvitto och fordonet blir skrivet i ditt namn. Därefter hanterar vi skeppning av fordonet till önskad hamn via en av våra transport partners eller med en av dig angiven transport firma.